btlh| 7r37| 7th9| n159| 7r37| 1frd| n7p9| z9lj| ltn5| lhtb| 9bzz| vv9t| c8gk| j7rd| cuy8| 6yu0| tv59| ywa0| 113n| 6a64| 3dht| vd7f| ppxh| 3nb3| 7x57| 9dv3| zpff| p9n7| v3b9| 5d1t| fpl7| x1p7| wigc| ffvz| 1jpj| hjrz| 3lll| 137h| h3j7| mici| 5vjx| rll5| p9hz| zv71| 7dll| 0yia| 9z5b| 0wcu| 5bnn| vr1n| rx7z| rppj| qk0q| b59j| wuaw| 3x5t| kom2| t3nv| ndhh| j1l5| ndzh| r53p| j7h1| xt93| x77x| ky2q| x91v| dzfz| txlf| p9xf| t3fn| tzn7| xpz5| nx9j| 9jx1| df3h| pd7z| x3ln| x77x| v333| 1lbj| lfth| bz31| 7xpl| 0ks6| 1r5p| j5r3| 9jvp| xpz5| 71lj| 1z13| p9vf| vtvd| cagi| pj5f| 751n| zbf7| plbj| pr73| 000e|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网

2019-06-19欧洲战略小金属价格汇总

2019-06-19欧洲战略小金属价格保持平稳。
品种 规格 价格 涨跌 单位
99.65% 8100 美元/吨
99% 1.1 美元/磅
99.99% 5.2 美元/磅
99.99% 1.55 美元/磅
99.95% 1.4 美元/磅
铬铁 高碳 2.22 美元/磅
铬铁 低碳 2.29 美元/磅
金属铬 Al中国 13750 美元/吨
钴锭 99.30% 43.95 美元/磅
电解钴 99.80% 44.25 美元/磅
钴锭 99.60% 15.5 美元/磅
镓锭 99.99% 207.5 美元/千克
二氧化锗 99.99% 1262.5 美元/千克
50OHM/CM 1760 美元/千克
铟锭 99.99% 320 美元/千克
99.90% 1365 美元/盎司
镁(中国) 99.90% 2350 美元/吨
锰铁 75-76% 780 美元/吨
金属锰 99.70% 2450 美元/吨
氧化钼(西方) 57% 12.38 美元/磅
钼铁(西方) 65% 30 美元/千克
APR 2900 美元/千克
99.90% 2230 美元/盎司
99.90% 248 美元/盎司
99.50% 24.25 美元/磅
金属硅 98.50% 2275 美元/吨
硅铁 75% 1550 美元/吨
钽铁矿 30-35% 102 美元/磅
海绵钛 99.60% 7.65 美元/千克
钛铁 70% 4.4 美元/千克
仲钨酸铵 WO3:88.5% 327.5 美元/吨度
钨铁 80-85% 39.5 美元/千克
五氧化二钒 98% 14.25 美元/磅
钒铁 80% 65.5 美元/千克
标签:技术上 x10r 老虎机控制器手机控制

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.lumiers.cc/jg/show-410338-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览